Generelle vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser skal definere forholdene for hvordan Daily Flirt-tjenestene vil leveres, som levert av interyard GmbH (heretter omtalt som "leverandøren").

Følgende generelle vilkår og betingelser skal gjelde uttrykkelig for alle kunder, uavhengig av om bruken av tjenestene er gratis eller betalte, og/eller hvis brukt i Tyskland eller utenfor Tyskland. Disse generelle vilkår og betingelser skal bli en kontraktkomponent. Kunden anbefales å samtykke til generelle vilkår og betingelser innenfor rammen for registreringsprosessen.

Tjenesten vår gir brukere muligheten til å kommunisere og flørte og til slutt møtes i person, i tillegg til en rekke tilleggsfunksjoner som innebærer ekte så vel som modererte profiler. Modererte profiler er utelukkende ment for å legge til rette for virtuelle fantasier, og ingen møter i ekte liv er mulige. Modererte profiler er administrert av moderatorer, og er kun ment for underholdning i tillegg til kvalitetssikring og tester av tjenester.

1. Kontraktsformål

Formålet med kontrakten er å tilby gratis og betalt digitalt innhold. Dette innholdet består hovedsaklig av brukergenerert innhold, som f.eks. Medlemsprofiler, bilder og meldinger. Disse kan sees og benyttes av medlemmer. Det å motta kontaktforespørsler, opprette en profil eller registrering kan være gratis. Medlemsprofilen vil matches til andre medlemsprofiler og foreslås som kontaktanbefalinger. Det eksisterer ingen rett til kontaktanbefalinger.

2. Veiledning for underholdning

Daily Flirt anvender profiler som er moderert av oss for markedsføringsårsaker for å forbedre kvaliteten på tjenestene, inneværende nyhetstillegg, stimulere interaktiv kommunikasjon, og for brukernes underholdning. Modererte profiler er ikke separat identifiserbare på portalen, og informasjon, skrevne innlegg og bilder på modererte profiler refererer ikke til ekte personer, og det er ikke mulighet for møter med disse profilene. Brukere kan kontakte modererte profiler når som helst, enten ved å skrive til dem selv eller ved å motta meldinger fra dem, og kommunisere med profilene via portalen. Daily Flirt anvender også modererte profiler for å eksempelvis tilfeldig bekrefte at reglene for bruk overholdes og for å sikre at den forventede kvaliteten av brukeren på portalen. Meldinger fra modererte profiler vil identifiseres.

3. Kontraktsutførelse

3.1. Du må registrere deg for å få tilgang til det digitale innholdet. Registreringen er gratis. Ved registrering vil kunden inngå et avgiftsfritt kontraktuelt forhold med tilbyderen som styres av de generelle vilkårene og betingelsene.

3.2. Tilbyderen tilbyr ytterligere, avgiftsbaserte tjenester som sørger for tilgang til forbedret digitalt innhold. Ved beslutning om betalt medlemsskap, inngår kunden en ytterligere kontraktuell avtale med tilbyderen som også er basert på de generelle vilkårene og betingelsene, og som kunden avslutter ved å klikke på "Kjøp"-knappen. Før bruk av tjenestene som er underlagt en avgift, vil tilbyderen alltid påminne kunden om at tjenestene er underlagt en avgift og spesifisere hvilke avgifter påløpes i tilknytning til dem. Den betalte medlemskapsavtalen forlenges automatisk av den avtalte varigheten på tidspunktet at ordren er plassert. Ved beslutning om betalt medlemskap og å sørge for betalingsinformasjon, gir kunden tilbyderen rett til å behandle betalingen.

3.3. For paid memberships, credit or debit withdrawals depend on the chosen billing period and the terms of the subscription. The respective withdrawal date within a month depends on which day the contract is concluded. The user's credit card statement or account statement will indicate the interyard GmbH.

3.4. I den direkte betalingsprosessen, bevilger tilbyderen den tilbakekallende autoriseringen til å samle alle fordringer mens den kontraktuelle perioden pågår ved å automatisk debitere brukerens bankkonto. I tilfellet der brukeren tilbakekaller hans/hennes betalingsautorisasjon, skal han/hun kompensere tilbyderen for ytterligere kostnader.

3.5. Andre utgifter der brukeren holdes ansvarlig, spesielt for behandlingskostnader, for eksempel tilbakeføringer eller andre kostnader som er påløpt på grunn av mangel på midler på brukerens konto, skal tilbakebetales av brukeren.

3.6. De avtalte betalingene må betales på forskudd og forfalles øyeblikkelig. Med mindre annet er avtalt skriftlig eller ved lovforskrifter, kan betalingene ikke godtgjøres. Dersom det har blitt avtalt om betaling på avdrag, vil det fulle ubetalte beløpet forfalles dersom brukeren misligholder mer enn to betalinger på grunn av egen feil.

3.7. Leverandøren forbeholder seg retten til å benytte et inkassobyrå for å innfordre manglende betalinger i tilfelle kunden ikke betaler eller er på etterskudd. I tillegg, forbeholder leverandøren seg retten til å belaste morarenter i henhold til offentlige forskrifter.

3.8. Leverandøren kan avslutte tjenestene helt eller delvis til enhver tid.

4. Opphevelse og forlengelse av kontrakt

4.1. Kunden står fritt til å kansellere den gratis kontraktfestede avtalen til enhver tid.

4.2. Paid subscriptions can be terminated at any time before the access period expires according to the following guidelines. For subscription periods of less than three months, the notice period is one week. If the subscription period is longer than three months, the notice period is one month. The normal notice period for paid 14-day memberships ends 7 days before the subscription ends, and for 3-day memberships it ends after one day. If a different period is mentioned with the purchase of paid membership, that one is to be observed.

4.3. The contract can be terminated by regular mail (interyard GmbH,Teerhof 59, 28199 Bremen, Deutschland) or via email (ticket8712@service.interyard.gmbh). To aid clear assignment and to protect against misuse, the customer must always specify at least his/her full name, the country whose Daily Flirt service he/she is using, his/her e-mail address registered with Daily Flirt and his/her Service ID in a legible manner (BLOCK CAPITALS) as an absolute necessity when writing the notice of termination. The free contractual relationship remains unaffected by termination of the fee-based contractual relationship.

4.4. Ved oppsigelse av premium-betalt medlemskap, vil brukerens status automatisk tilbakestilles til gratis medlemskap med den tilhørende begrensede bruksomfanget.

4.5. Retten til ekstraordinær oppsigelse skal forbli upåvirket og er bestemt av lovforskrifter.

5. Bruk, overføring og formidling av data

5.1. Tilbyderen skal ubetinget iaktta den juridiske personvernforordningen mens tjenesten er i drift.

5.2. Informasjon angående bruken av personlige data finnes i Personvernpolitikken.

6. Vilkår for bruk

6.1. Kunden bekrefter at i henhold til lovverket i sin jurisdiksjon at han/hun er over 18 år og ved lovlig alder, samt autorisert til å drive virksomhet for å lovlig kunne inngå denne avtalen i sin helhet.

6.2. Kunden samtykker til å bruke tjenestene som tilbys kun for privat bruk, mer spesifikt, avstå fra formål annet enn personlig kommunikasjon. Enhver form for kommersielt bruk av tjenesteplattformen er uttrykkelig forbudt.

6.3. Kunden bekrefter at informasjonen oppgitt under registreringsprosessen, og/eller ved dato for kjøp av betalt medlemsskap er komplett og sannferdig. Han er alene ansvarlig for den personlige informasjonen som oppgis.

6.4. Abonnementet kjøpt av kunden skal ikke deles med andre individer og er ikke-overførbart. Kunden samtykker videre til å ikke gi forsettlig eller uaktsom tilgang til tjenestene til mindreårige. Kunden er ansvarlig for å holde sine tilgangsdata fra mindreårige familiemedlemmer, venner, bekjente eller andre tredjeparter.

6.5. Spesielt skal ikke kunden utgi data fra tredjeparter som sin egen (inkludert e-postadresser), og må avstå fra å gi mindreårige forsettlig eller uaktsom tilgang til det digitale innholdet.

6.6. Kunden må overholde alle gjeldende lover ved registrering og bruk av digitale tjenester, og samtykker til å avstå fra å bruke bilder, tekst, programvare eller annen informasjon beskyttet av opphavsrett innenfor rammeverket av tilbudene og tjenestene, uten å ha de nødvendige rettigheter eller autorisasjoner.

6.7. Kunden må varsle leverandøren om alle endringer i personlig informasjon som er nødvendige for å levere kontrakttjenester på en tidsriktig måte: Dette gjelder spesielt utløpsdatoen på kredittkort eller bankinformasjon som brukes for betaling for tjenestene.

6.8. Kunden samtykker til å overholde betingelsene for bruk for å verne leverandørens andre kunder. Kunden har forbud mot å misligholde bruken av tjenestene. Dette inkluderer spesielt, men ikke utelukkende, at kunden skal avstå fra å:
distribuere rasistisk, pornografisk, voldelig, samt umoralsk innhold; ingen ulovlig eller æreskrenkende material som bryter med menneskets verdighet og/eller personvern for andre kunder; ikke bruke data fra tredjeparter som sitt eget, kontakte andre medlemmer med falskt innhold; tru eller tvinge andre medlemmer; sende massemeldinger; laste opp data som inneholder et virus (infisert programvare).

6.9. Leverandøren har rett til å se igjennom informasjonen distribuert av kunden dersom det mistenkes brudd på forpliktelser. Leverandøren kan oppheve kontrakten med kunden uten varsel hvis viktige kontraktfestede forpliktelser er brutt, og han kan kreve refusjon av skader innenfor lovverket og/eller anmelde forholdet mot kunden.

6.10. Brukeren skal skjerme tilbyderen fra alt ansvar og fra alle forpliktelser, utgifter og krav som oppstår mot tilbyderen på grunn av ulovlig eller kontraktuelt forbudte handlinger av brukeren. Dette inkluderer spesielt tilfeller som innebærer ærekrenkende uttalelser, injurie, brudd på personlige rettigheter, brudd på personlige intellektuelle eiendeler eller andre tredjeparts rettigheter, og dersom brukeren på urett vis gjør at andre brukere opplever å miste deler av sine servicer. Brukeren er også personlig ansvarlig å påse at egen innloggingsinformasjon holdes utilgjengelig for mindreårige.

6.11. The customer declares that he/she will not post any photographs or other works without being authorized to do so according to the applicable copyright regulations. The customer grants the provider all non-exclusive, geographically unrestricted rights to use the copyrighted content, including any images, texts and videos, created and uploaded by the customer for the purpose of operating the portals owned by the provider and by the websites of its partners. The customer automatically grants a non-exclusive, royalty-free and worldwide license to use, copy, publish, display, reformat, translate, sell and broadcast this information and content. The customer guarantees that he/she is entitled to grant the use of this information and content. Furthermore, the customer also waives the right to be named as the copyright holder. In particular, it should be noted that we may also use your content (including your photos) for advertising purposes or for public relations. If you do not wish to have your content used for this purpose, please contact us. Detailed information on how we use your data can be found in our Privacy Policy.

7. Ansvar

7.1. Leverandøren er ikke ansvarlig for å sikre vellykket kontakt innen kontraktsperioden, inkludert i tilfelle det ikke er opprettet kontakt. Leverandøren må gjøre en innsats for å gjøre kontakt mulig og levere tjenester tilsvarende, men han er ikke ansvarlig for kontaktens suksess.

7.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av informasjon oppgitt av medlemmene og/eller informasjon utvekslet av medlemmene. Han er heller ikke ansvarlig for meglingsresultater eller å matche medlemskapsprofiler.

7.3. Tilbyderen er ikke ansvarlig for ulovlige handlinger av tredjeparter bortsett fra om slike handlinger ble gjort mulig av tilbyderen selv som et resultat av forsettlig eller forsømmelig handling. Spesielt (men ikke begrenset til), er tilbyderen ikke ansvarlig for overtredelser av andre brukere for de spesifiserte forpliktelsene slik som uautorisert tilgang av tredjeparter av personlig brukerdata som resulterer fra uautorisert tilgang til tjenestene av "hacker-angrep".

7.4. Under kontrakten er tilbyderen utelukkende ansvarlig for (1) skader påløpt av brukeren som har oppstått som et resultat av en forsettlig eller forsømmende måte av tilbyderen eller deres juridiske representanter eller vikarierende agenter; (2) skader mot liv, lem eller helse som oppstår av brudd på en forpliktelse gjort av tilbyderen, deres juridiske representanter eller vikarierende agenter, eller (3) brudd på en forpliktelse hvis oppfyllelse tillater en forsvarlig gjennomføring av kontrakten til å begynne med, og hvis en overenstemmelsen som kunden vanligvis forholder seg til og kan forholde seg til. Dersom (1) og (2) gjelder, skal tilbyderen underlagt ubegrenset ansvar. I annet henseende, skal skadekravet begrenses til den oveskuelige, kontrakttypiske skaden. I andre tilfeller enn de som er nevnt i denne artikkelen, er tilbyderens ansvar ekskludert, uavhengig av rettsgrunnlaget.

7.5. Begrensningene til ansvaret gjelder følgelig for alle organer, ansatte og vikarierende agenter til tilbyderen.

7.6. Tilbyderen antar ingen garanti og/eller ansvar for den kontinuerlige, uavbrutte tilgangen til tjenestene, spesielt med hensyn til funksjonsfeil, feil og avbrytelser på grunn av force majeur-årsaker der tilbyderen ikke holdes ansvarlig. Ubetydelige begrensninger til tjenesten skal ikke være grunnlag for klage.

8. Alternativ tvisteløsning under tvisteløsningsloven for forbrukere

Tvisteløsningen på nett i følge artikkel 14(1) til ODR-reguleringen: Europakommisjonen sørger for en plattform for tvisteløsninger på nett (ODR), som kan lese på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vennligst merk at vi vil ikke, og er ikke forpliktet til, å delta i tvisteløsninger i et voldgiftsstyre for forbrukere.

9. Diverse

9.1. These General Terms and Conditions and the entire legal relationship between the customer and Interyard GmbH are governed by the law of: Norge.

9.2. Verbale eller skriftlige tilleggsavtaler eksisterer ikke.

9.3. Hvis visse klausuler i disse generelle vilkår og betingelser anses som lite effektive eller ufullstendige, skal gyldigheten av de gjenværende klausulene ikke påvirkes av dette. Hvis bestemmelsene ikke ble en del av kontrakten eller hvis de er ugyldige, vil innholdet i kontrakten være gjenstand for de juridiske bestemmelser.

10. Kanselleringsvarsel [periode]

10.1. Rett til tilbakekalling

Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 14 dager etter kontraktsinngåelse uten å oppgi noen grunn. Kanselleringsfristen er 14 dager regnet fra datoen kontrakten ble inngått. For å benytte deg av din rett til å kansellere må du sende oss opplysninger om interyard GmbH, Teerhof 59, 28199 Bremen, Deutschland, ticket8712@service.interyard.gmbh ved å sende oss en uttrykkelig erklæring (for eksempel i et brev sendt via post eller via e-post) om din beslutning om å kansellere denne kontrakten. Når det gjelder overholdelse av kanselleringsfristen, er det tilstrekkelig at du sender oss melding om du benytter din rett til å kansellere før kanselleringsfristen er utløpt.

10.2. Konsekvenser til tilbakekalling

Hvis du kansellerer denne kontrakten er vi forpliktet til å refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert kostnadene ved å levere denne tjenesten (med unntak av merkostnader som har oppstått på grunn av at du har valgt en annen type levering enn den enkle standardløsningen vi tilbyr) umiddelbart, og senest innen 14 dager etter at vi har mottatt melding om ditt ønske om å kansellere denne kontrakten. For refusjonen vil vi bruke den samme betalingsmåten som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; ikke under noen omstendigheter vil noen gebyr bli belastet deg som følge av denne refusjonen.

10.3. Legg merke til

Hvis du har startet tjenester i løpet av angrefristen skal du betale tilbake et beløp som tilsvarer en rimelig andel av de tjenester du allerede har utnyttet i forhold til det samlede omfang av tjenestene avtalen omfatter. Avregningen tar utgangspunkt i det tidspunkt vi ble meddelt at du ønsket å gå fra avtalen.